Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: latarnia

Czy w związku z nowelizacją przepisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązującą od 1.01.2007 r. od latarni oświetleniowych (budowli), znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych służących zabezpieczeniu ruchu, Zakład winien opłacać podatek od nieruchomości od roku 2007 ?

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14 a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 2 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Zakładu X z dnia 19 stycznia 2007 r. o udzielenie interpretacji o stos ...

W zakresie stawki podatku mającej zastosowanie dla usług związanych z malowaniem latarni morskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 36 ms