Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż części zamiennych do pojazdów mechanicznych

Czy sprzedaż części do ciągników rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych i leśnych posiadających silnik wyłącza ją spod opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym oraz prosi o interpretację przepisu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit.f ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 oraz §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek Pani ..., zamieszkałej ... z dnia 30.01.2007 roku (wpływ 02.02.2007 roku) w sprawie udzielenia interpretacji podatkowej w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Żninie ...

Czy poszerzenie prowadzonej działalności (usługi taksówkowe) o internetową sprzedaż części i akcesoriów samochodowych nakłada obowiązek ewidencjonowania tych przychodów za pomocą drugiej kasy fiskalnej i czy ewentualnie przysługuje zwrot 50% wartości netto od zakupionej kasy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta, działając na podstawie: - art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 25.09.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 27.09.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 19.10.2006 r., w sprawie interpretacji w zakresie podatk ...

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej zdemontowanych elementów karoserii, części samochodowych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu na podstawie art. 14a, art. 14b, art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.02.07r. (data wpływu do Urzędu 09.02.07r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiska ...

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem czy przepisy art. 120 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, można stosować do samochodów osobowych odkupionych od podatników, którzy odsprzedali je jako zwolnione z podatku VAT, mimo, że przy ich zakupie skorzystali z prawa do odliczenia kwoty 50% nie więcej niż 5.000 zł lub 60% nie więcej 6.000 zł na warunkach wynikających z art. 86 ust.3 ustawy o VAT ?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, działając na podstawie przepisów: - art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 , poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia uznać z ...

Generowanie strony w 4 ms