Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ponowny wniosek

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może złożyć drugi wniosek o zwrot podatku VAT na materiały związane z budownictwem mieszkaniowym?

W dniu 1 marca 2007r. wpłynął wniosek Podatnika o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy może złożyć drugi wniosek o zwrot podatku VAT na materiały związane z budownictwem mieszkaniowym? Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący w 2005r. przeprowadził remont mieszkania i wykonał następujące prace: wym ...

Pytanie podatnika dotyczy obowiązku składania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych i w podatku od towarów i usług w przypadku składania kolejnego wniosku o wydanie banderol.

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 Ordynacji podatkowej – ustawy z dnia 29.08.1997. (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku i zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Celnego II w Łodzi nr 362000-RPA-9105-02/07 z dnia 27.02.2007. wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Dyrektor Izby Celnej w Łodzi ...

Czy Spółka prawidłowo postąpi, jeżeli do pierwszej interpretacji, tj. do postanowienia z dnia 15.06.2007 r. wydanego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań – Nowe Miasto – sygn. EDA/423-41/07 Spółka zastosuje się w roku podatkowym 2007, a od roku podatkowego 2008 i w latach następnych zastosuje interpretacje indywidualne z dnia 22.08.2008 r. wydane przez Izbę Skarbową w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie –sygn. ILPB3/423-311/08-4/DS, ILPB3/423-311/08-5/DS?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Prawo do wystąpienia z kolejnym wnioskiem o interpretację i złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 14b § 4 ustawy Ordynacja podatkowa.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Generowanie strony w 48 ms