Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynajem samolotu

Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, iż obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstaje z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 27 listopada 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę ...

Czy wydatki poniesione na rzecz załogi wynajętych samolotów, opłaty lotniskowe oraz wydatki związane z techniczną obsługą samolotów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, ...

Generowanie strony w 10 ms