Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: urząd miejski

Czy Gmina i Urząd Miejski powinny posiadać i posługiwac sie jednym numerem NIP

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym przez Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim podaniem z dnia 27 marca 2007 r. (data wpływu do urzędu: 28 marca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indy ...

1. Czy Urząd Miejski i Miasto powinny stosować odrębne Numery Identyfikacji Podatkowej? 2. Czy Urząd Miejski jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może posługiwać się Numerem Identyfikacji Podatkowej Miasta?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łańcucie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami), art. 2 ustawy z dnia 13.10.1995 roku o zasadach ewidencji i identyfik ...

Czy Gmina Miasto XX , postępuje prawidłowo stosując swój nr NIP zarówno dla zakupów towarów i usług służących bieżącej działalności, działalności inwestycyjnej, jak i dla sprzedaży: towarów (majątku Gminy), dochodów z majątku z tytułu dzierżawy, najmu itp.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz. 60 z 2005 ze zm.) w związku z otrzymanym wnioskiem z dnia 27.06.2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Makowie Mazowieckim postanawia uznać stanowisko podatnika za prawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z 27.06.2007 Miasto XX zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Makow ...

Czy oddanie w wieczyste użytkowanie udziału w gruncie z jednoczesną sprzedażą budynków lub budowli, albo ich części stanowiących towary używane w rozumieniu ustawy o VAT (budynki trwale związane z gruntem) - jest zwolnione od podatku VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy "P" Sp. z o.o. ma obowiązek wystawiać na Urząd Miasta i Gminy faktury z tytułu dopłat do cen za dostarczaną wodę i odprowadzenie ścieków oraz za opróżnienie zbiorników bezodpływowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy podatek naliczony od zakupów związanych z ww. projektem nie podlega odliczeniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy podatek naliczony od zakupów związanych z ww. projektem nie podlega odliczeniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy Urząd ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług służących realizacji planowanego projektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Miasto B. projektu „Modernizacja budynku wraz z otoczeniem, położonego przy ul. P. w B.” istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od przedmiotowego zadania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w odniesieniu do realizowanego przez Miasto projektu „Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta”- Etap I istnieje możliwość odliczenia podatku VAT w całości lub w części od przedmiotowego zadania?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 5 ms