Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności handlowe

Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce szwajcarskiej zawarta w Szwajcarii ze spółką portugalską podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza nabyć od podmiotu portugalskiego (dalej: Spółka Portugalska) udziały w spółce kapitałowej prawa szwajcarskiego (dalej: Spółka Szwajcarska) działającej w Szwajcarii. Umowa sprzedaży udziałów ma zostać zawarta w Szwajcarii. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem, czy umowa kupna-sprzedaży udziałów, która ma zos ...

Generowanie strony w 4 ms