Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członek komisji wyborczej

Skoro czynności wykonywane przez członków komisji wyborczych do izb rolniczych są związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, to tym samym korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 21.12.2005 r. PIR/2680/2005 P., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.09.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz., 926 ze zm.) zwróciła się z pytaniem czy diety członków komisji wyborczych korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzją z dnia 7.11.2006 r. IS.1/2-42171/20/2006 Dyrektor I ...

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek sporządzenia i przekazania właściwemu urzędowi skarbowemu i członkom komisji wyborczych informacji PIT-R o wypłaconych członkom komisji wyborczych dietach za wykonanie czynności związanych z wyborami, w sytuacji gdy żaden członek komisji wyborczej nie uzyskał należności wyższej niż 2.280 zł miesięcznie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 16 ms