Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: izba rolnicza

Skoro czynności wykonywane przez członków komisji wyborczych do izb rolniczych są związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, to tym samym korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 21.12.2005 r. PIR/2680/2005 P., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.09.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, póz., 926 ze zm.) zwróciła się z pytaniem czy diety członków komisji wyborczych korzystają ze zwolnienia podatkowego określonego przepisem art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Decyzją z dnia 7.11.2006 r. IS.1/2-42171/20/2006 Dyrektor I ...

Czy pomoc pieniężna, którą Izba rolnicza chce przekazać ze swego budżetu na pomoc dla rolników – członków Izby poszkodowanych przez przejście trąby powietrznej będzie potraktowana jako zadanie statutowe Izby, które korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy otrzymana darowizna przez I., przeznaczona na pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej rolników skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy od przychodów izby rolniczej ze świadczenia usług doradczych na rzecz rolników powinien być odprowadzony podatek dochodowy od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy pobieranie opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę, nie będących działalnością gospodarczą, będzie rodziło zobowiązania podatkowe, jeżeli tak, to jakie?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 58 ms