Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: amortyzacja jednorazowa

"Czy w podatkowej księdze podatkowej podatnicy maja prawo zaewidencjonować wydatek na nabycie samochodu ciężarowego w kwocie netto 10.000 zł oraz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia tego środka trwałego w wysokości 100 % w roku podatkowym 2007 ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Skarbowego w Białymstoku działając na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity z 2005 r Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2007 r. stwierdza, iż podatnikom, prowadzącym działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej , będącymi małymi podatnikami, przysługuje ...

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w złożonym wniosku oraz podatkowych unormowań prawnych w tym zakresie wynika, że ma Pan prawo, jako mały podatnik do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w roku podatkowy od wartości początkowej zakupionego środka trwałego do równowartości kwoty 50 000 euro.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy spółka powstała po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej indywidualnie przez osoby fizyczne ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Czy zgodnie z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wchodzącej w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. "mały" podatnik ma prawo skorzystać z możliwości jednorazowej amortyzacji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Podatnik od 1993 roku prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej „X S.C”. Jednocześnie od grudnia 2006 roku rozpoczął samodzielną działalność gospodarczą pod nazwą „Y”. Przychody ze sprzedaży (wraz z kwota należnego podatku VAT) uzyskiwane przez Pana X będącego wspólnikiem spółki cywilnej w poprzednim roku wyniosły 120485,83 zł, natomia ...

Czy spółka miała prawo skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do wysokości nie przekraczającej 50 000,00 euro?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych przez podatnika rozpoczynającego indywidualną działalność gospodarczą będącego wspólnikiem spółki jawnej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy w świetle przepisów przychody ""małego"" podatnika liczy się osobno z każdej firmy, czy należy połączyć przychody z obydwu firm i wtedy dokonać oceny spełnienia warunków i kryteriów ""małego"" podatnika?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1.Czy zakupione i/lub wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej: motocykle, pojazdy czterokołowe quady, skutery śnieżne, których dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą są w świetle zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych samochodami osobowymi? 2.Czy wobec zakupionych wyżej wymienionych pojazdów (motocykli, pojazdów czterokołowych quad, skuterów śnieżnych) wykorzystywanych i używanych na potrzeby przedsiębiorstwa obowiązują ograniczenia wynikające z art.16 ust. 1 pkt 4, pkt 49, pkt 51 ustawy o pdop oraz ograniczenia wymienione w art. 16k ust. 1 i ust. 7 ustawy o pdop? 3.Czy motocykle, motorowery, pojazdy czterokołowe quady oraz skutery śnieżne można amortyzować metoda degresywną, o której mowa w art. 16k ust. 1 ustawy o pdop, a także czy zgodnie z art. 16k ust. 7 ustawy o pdop tzw. mali podatnicy mogą dokonać w ramach obowiązującego limitu jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości wymienionych pojazdów? 4.Czy wobec motocykli (i motorowerów) podstawowa roczna stawka amortyzacyjna będzie wynosiła 20%, a stawka – przy zastosowaniu metody degresywnej (zgodnie z art. 16k ust. 1 ustawy o pdop ) – będzie wynosiła 40%? 5.Czy amortyzacji pojazdów czterokołowych tzw. quadów i amortyzacji skuterów śnieżnych można dokonać metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 2,0?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy można dokonać jednorazowej amortyzacji przy zakupie samochodu ciężarowego na podstawie art. 22k ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od soób fizycznych?

W piśmie złożonym w dniu 27.06.2007 r. w Urzędzie Skarbowym, Pan X zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości jednorazowej amortyzacji samochodu ciężarowego. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż podatnik w maju 2007 roku korzystając z kredytu bankowego zakupił ...

Prawo do skorygowania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imie ...

Generowanie strony w 53 ms