Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: kwota dodatkowa

Strona zwraca się z pytaniem czy w takiej sytuacji powstał obowiązek skorygowania podatku naliczonego o uprzednio odliczoną kwotę

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 22.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Generowanie strony w 8 ms