Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność małżonka

Dotyczy uwolnienie małżonki z odpowiedzialności w trybie art. 29 Ordynacj podatkowej.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2007r. (wpływ 20.02.2007r.; uzupełnienie 02.03.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego co do zakresu i sposobu zastosowania art. 29 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ord ...

Generowanie strony w 11 ms