Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynagrodzenie kosztorysowe


Czy wydatki ponoszone przez xxx w celu wykonania umowy o świadczenie usług reklamowych oraz doradztwa branżowego na rzecz Zleceniodawcy stanowią w całości koszty uzyskania przychodów Ipsen Polska?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx Sp. z o.o. z dnia 31.01.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 09.02.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

Generowanie strony w 26 ms