Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nowe technologie

dotyczy prawa skorzystania z odliczenia od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii, w związku z zakupem przez Panią drukarki wielkoformatowej Ploter Roland SP 540 V.

Postanowienie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Pani z dnia 31.01.2007r. (data wpływu 26.02.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii ...

Czy Spółce przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania wydatku związanego z nabyciem nowej technologii do wysokości 50% wydatków oraz czy kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii dotyczy zakupu oprogramowania czy też wszystkich kosztów związanych z nabyciem nowej technologii tj. Zakup oprogramowania plus koszty wdrożenia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 6 grudnia 2006 r. uzupełnionego pismem z dnia 22 stycznia 2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa pod ...

Czy w przypadku zakupu zintegrowanego programu informatycznego Rekord.ERP istnieje możliwość odliczenia wydatków na nabycie nowych technologii?

Na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa – jednolity tekst (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 18b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – jednolity tekst (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z o.o. z dnia 01-03-2007r. (uzupełnionego pismami z dnia 25-04-2007 r., ...

Czy Spółce przysługuje prawo do dokonania odliczenia od podstawy opodatkowania wydatku związanego z nabyciem nowej technologii do wysokości 50% wydatku oraz czy kwota wydatków poniesionych na nabycie nowej technologii dotyczy zakupu oprogramowania czy też wszystkich kosztów związanych z nabyciem nowej technologii tj. zakup oprogramowania plus koszty wdrożenia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 19.01.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych st ...

Czy zakup oprogramowania komputerowego jako zakup nowych technologii daje prawo do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 26c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 22.05.2007 r., uzupełnionego pismem z dnia 06.07.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podat ...

Pytanie dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na realizację opisanego we wniosku projektu w części nie pokrytej dotacją ze środków otrzymanych ze Wspólnoty Europejskiej.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku bez znaku z dnia 23.02.2007 r. (data wpływu 26.02.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego uzupe ...


PIT- w zakresie kosztu wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wnioskodawcy przysługuje prawo skorzystania z ulgi na zakup nowych technologii i prawo do dokonania odliczenia dodatkowych wydatków z wdrożeniem tych technologii, poniesionych w roku następującym po roku, w którym dokonano zakupu przedmiotowej technologii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy przyjęta przez Spółkę zasada rozliczenia poniesionych kosztów badawczo-rozwojowych w koszty uzyskania przychodów jest właściwa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 40 ms