Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyżywienie pacjentów hospitalizowanych

Czy zakup żywności i napojów dla pacjentów hospitalizowanych stanowi wydatek, który może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 5 marca 2007 roku (wpływ 16 marca 2007 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego ...

Opodatkowanie usług polegających na rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem (PKWiU 85.14.15) – zwolnione od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie usług krótkookresowego zakwaterowania wraz z wyżywieniem (PKWiU 55.23.12) – opodatkowane stawką podatku 7%

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 10 ms