Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchylenie (uchylanie się)

uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu, stanowiącego wykroczenie skarbowe z art. 57 § l kks.

I. Treść oskarżenia: Urząd Skarbowy w Nisku, po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie RKS 7/06, skierował w trybie art. 155 § l kks akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi B:, zarzucając mu, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu drzewnego P. „D.", w woj. podkarpackim, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, uporczywie nie wpłacał, w określonym ustawowo terminie do 25 ...

zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, usługi transportowej świadczonej firmie spedycyjnej na trasie Szwajcaria – Polska z załadunkiem i odprawą w Szwajcarii

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy wypłata z rachunku bankowego środków „nazbieranych” na funduszu remontowym Wspólnoty Mieszkaniowej i przekazanie ich przelewem na rachunki bankowe członków Wspólnoty stanowi podstawę do obliczenia i pobrania podatku dochodowego od osób prawnych przez Wspólnotę?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy rokiem podatkowym będzie okres od 01 stycznia 2008 r. do 06 lutego 2008 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku, gdyby doszło do uchylenia układu Bank jest uprawniony do rozpoznania skutków uchylenia układu na bieżąco (na moment uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu), tj. bez dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów w roku uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Ulga odsetkowa – uchylenie pozwolenia na budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 85 ms