Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uporczywość

uznanie oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu aktem oskarżenia czynu, stanowiącego wykroczenie skarbowe z art. 57 § l kks.

I. Treść oskarżenia: Urząd Skarbowy w Nisku, po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie RKS 7/06, skierował w trybie art. 155 § l kks akt oskarżenia przeciwko Aleksandrowi B:, zarzucając mu, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu drzewnego P. „D.", w woj. podkarpackim, opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, uporczywie nie wpłacał, w określonym ustawowo terminie do 25 ...

Generowanie strony w 37 ms