Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opłata pierwsza

Czy opłaty pierwsze i opłaty roczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowanie i na współwłasność w przypadku umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r. i po dniu 1 maja 2004r.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Inowrocław z dnia 05.03.2007r.(data wpływu 06.03.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie : czy opłaty p ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem od towarów i usług ustanowienie prawa użytkowania wieczystego – czy obowiązek podatkowy powstaje „jednorazowo” tj. łącznie od pierwszej opłaty i sumy opłat rocznych, czy też od wysokości pierwszej opłaty i następnie każdego roku od wysokości wnoszonych opłat rocznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Opłata pierwsza z tytułu wieczystego użytkowania ustanowionego przed 1 maja 2004 roku nie podlega opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

W jaki sposób powinna być wystawiona faktura VAT dokumentująca czynność oddania nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie, tzn. czy Gmina w ramach jednej faktury powinna uwzględnić pierwszą opłatę oraz podatek VAT dotyczący kolejnych 98 opłat rocznych, przewidzianych za cały okres trwania użytkowania wieczystego, czy też rozbić to na dwie faktury?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Opodatkowanie opłaty pierwszej i opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowione przed 1 maja 2004r. w sytuacji gdy po 1 maja 2004r. prawo wieczystego użytkowania zostało przeniesione w drodze umowy na nowego użytkownika

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy faktury VAT za opłatę wstępną lasingową oraz opłatę za dzierżawę samochodu należy umiejscowić w kosztach firmy w roku 2004 i dokonać korekty zeznania w podatku dochodowym za rok 2004, a to spowoduje zwrot podatku dochodowego, czy też na podstawie uzyskanych duplikatów Wnioskodawczyni może przedmiotowe faktury zaksięgować w kosztach bieżących firmy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy Spółka prawidłowo jednorazowo rozliczyła koszty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Opodatkowanie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów ustanowionego przed 1 maja 2004 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy w świetle powyższego wyroku, oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie przy jednoczesnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, stanowi dostawę towaru i czy w tej sytuacji, w stosunku do pierwszej opłaty jak i opłat rocznych mają zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia od podatku określone w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w świetle powyższego wyroku, oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych zabudowanych, stanowi dostawę towaru i czy w tej sytuacji, w stosunku do pierwszej opłaty jak i opłat rocznych mają zastosowanie przepisy dotyczące zwolnienia od podatku określone w art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 56 ms