Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa ustanowienia

Czy umowa ustanowienia służebności gruntowej nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 marca 2007 r. (wpływ do tut. Urzędu 10 kwietnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych uznaję za prawidłowe stanowis ...

Czy umowa ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości jest umową odpłatną w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, skoro została zawarta w sprawie podlegającej przepisom ustawy o gospodarce nieruchomościami?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 53 ms