Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana barw klubowych

Czy z punktu widzenia podatkowego wydatki na zakup praw do zawodników i opłaty na rzecz związku z tym zakupem związane należy traktować jako wartość niematerialną i prawną i amortyzować ? Jak wtedy ustalić długość okresu amortyzacji ?

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie stwierdza, że stanowisko KLUBU SPORTOWEGO S.S.A. przedstawione we wniosku z dnia 17.01.2007r. znak: L.Dz.64/01/2007 uzupełnione pismem z dnia 02.03.2007r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

1. Czy począwszy od 01.01.2007 r. przychody z odstąpienia zawodnika należy zaliczyć do przychodów podatkowych w momencie otrzymania zapłaty, wystawienia faktury VAT, czy może podpisania umowy transferowej? 2. Czy począwszy od 01.01.2007 r. koszty związane z pozyskaniem zawodnika należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty, w momencie ujęcia w księgach faktury z tytułu „zakupu zawodnika”, czy też należy ten transfer traktować jako nabycie wartości niematerialnej i prawej i amortyzować przez okres 5 lat (transfer definitywny) lub przez okres trwania umowy transferowej (transfer ograniczony)? 3. Czy począwszy od 01.01.2007 r. w przypadku transferów czasowych (np. na okres 2 lat), zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, należy ujmować ten koszt proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczy, czy należy go w całości zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu w dacie jego ujęcia w księgach na podstawie otrzymanej faktury, czy też należy go w całości zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu w dacie dokonania zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy począwszy od 1 stycznia 2007r. koszty związane z pozyskaniem zawodnika (nabyciem karty zawodnika) należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w momencie dokonania zapłaty, w momencie ujęcia w księgach kwoty poniesionej z tytułu „zakupu zawodnika”, czy też należy ten transfer traktować jako nabycie wartości niematerialnej i prawnej i amortyzować przez okres 5 lat (transfer definitywny) lub przez okres trwania umowy transferowej (transfer ograniczony)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 27 ms