Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Czy w przypadku sprzedaży mieszkania nabytego w sposób przedstawionybędziemy zwolnieni od podatku dochodowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w związku z art. 14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 r. nr. 8 poz. 60 z późn. zm. ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007 r. złożonego w dniu 29.03.2007 r. , który uzupełniony został pismem z dnia 26.04.2007 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co zakresu i sposobu zastosowania przepisów p ...

„Od jakiej kwoty, w świetle nowych przepisów, zapłacimy podatek od sprzedaży mieszkania?”

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) oraz art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b i art. 22 ust. 6c ustawy z ...

Czy przy dokonaniu zamiany nieruchomości nabytej w dniu 6.02.2007 r. w celu uzyskania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego muszę zapłacić podatek dochodowy i od jakiej kwoty?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 § 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zawar ...

Umorzenie rat wkładu budowlanego jako kwoty nienależnej a obowiązki spółdzielni mieszkaniowej jako płatnika w zakresie PIT-8C

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra ...


konieczności łącznego spełnienia przesłanek wymienionych w art. 153 ust. 2 ustawy o VAT dla zastosowania zwolnienia wynikającego z tego przepisu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Opodatkowanie po 1 stycznia 2008r. przeniesienia na odrębną własność lokalu mieszkalnego zasiedlonego przed 1 maja 2004r., do którego spółdzielcze lokatorskie prawo ustanowione zostało w latach 2006-2007.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Obowiązek podatkowy przy zawieraniu umowy przeniesienia własności w 2008 roku pomimo odmowy przez lokatora zapłaty podatku VAT dla przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności w sytuacji gdy powtórne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu miało miejsce po dniu 1 maja 2004r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Opodatkowanie przeniesienia własności do lokalu mieszkalnego w sytuacji gdy powtórne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu i jego zasiedlenie miało miejsce po dniu 1 maja 2004 r., i następuje w okresie 5 lat od ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

powstanie obowiązku podatkowego przeniesienia własności do lokalu mieszkalnego w sytuacji gdy powtórne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu miało miejsce po dniu 1 maja 2004r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 80 ms