Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa powiernictwa

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług pośrednictwa finansowego, statusu podmiotu dokonującego windykacji należności nabytej na podstawie przelewu powierniczego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej pytania nr 1, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stw ...

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług pośrednictwa finansowego, dotyczy windykacji należności nabytej na podstawie przelewu powierniczego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.216, art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm./ po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.11.2006 r. (data wpływu do Urzędu 22.11.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w części dotyczącej pytania nr 2, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stw ...

Czy przychód ze sprzedaży pierwotnej należy traktować jako przychód zleceniobiorcy (powiernika) czy zleceniodawcy?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 02.04.2007r. (04.04.2007 r. data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto z dnia 19.03.2007 r. Nr DF-415/154/06 w sprawie udzielenia ...

Określenie miejsca opodatkowania usług wykonywanych na rzecz podmiotu niemieckiego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa powiernicza?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych umowa powiernicza?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

nieodpłatne przekazanie gruntu na podstawie umowy powierniczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jeżeli Wnioskodawcy przy nabyciu gruntu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony od tej czynności w całości lub w części

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Czy w świetle art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czynność cywilnoprawna polegająca na przeniesieniu własności nieruchomości na zleceniodawcę w wyniku wykonania umowy powierniczego zlecenia rodzi konieczność zapłaty podatku dochodowego, jeżeli tak to w jakiej wysokości ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu poczynienia na jego nieruchomości nakładów przez zleceniodawcę (użytkownika)? Czy planowana czynność cywilnoprawna (przeniesienie własności nieruchomości na zleceniodawcę w wykonaniu umowy zlecenia powierniczego zlecenia nabycia nieruchomości) rodzi w stosunku do niej konieczność zapłaty podatku dochodowego z tytułu uzyskanego przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Opodatkowanie przez powiernika czynności przeniesienia własności nieruchomości (prawa użytkowania wieczystego) na rzecz osoby trzeciej wskazanej przez powierzającego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 67 ms