Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: system ubezpieczeń społecznych

Czy od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego Spółka może pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłacać ww. zasiłki po potrąceniu podatku, po czym wykazywać je w informacji PIT-11?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka dokonuje wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego osobom z którymi zawarła umowy zlecenia. Spółka stoi na stanowisku, iż od wypłacanych zleceniobiorcom zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego Spółka może pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłacać ww. zasiłki po potrąceniu podatku, po czym wykazyw ...

Możliwość odliczenia od dochodu Wnioskodawcy - składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zapłaconych do ZUS-u przez Biuro Administracyjno-Finansowe Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy Wnioskodawca powinien płacić podatek dochodowy w Polsce od zasiłku otrzymywanego w Danii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

1) Czy świadczenia z tytułu niezdolności do pracy AOW/WAO otrzymywane z Holandii w latach 2005-2008 podlegają opodatkowaniu w Polsce? 2) Czy można odliczyć w Polsce składki na ubezpieczenia w Holandii?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy zapłacenie podatku od duńskiej emerytury zarówno w Danii jak i w Polsce jest zgodne z art. 17 ust. 1 Konwencji polsko-duńskiej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy płacąc w Holandii podatek od pobieranego świadczenia, Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku złożenia zeznania podatkowego za rok 2005 i lata następne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Czy w świetle przepisów UPDOP, wydatki Wnioskodawcy, związane z przyznanymi pracownikom nagrodami, na zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez płatnika składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w części finansowanej przez płatnika (dalej: składki ZUS), stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, tj. w miesiącu, w którym podjęta została decyzja o ich przyznaniu, pod warunkiem opłacenia składek w terminie wynikającym z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy świadczenie wypłacane z Holandii na rzecz małoletniego podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Ustalenie wartości środków zgromadzonych na IKE przy dokonaniu pierwszego zwrotu częściowego oraz prawidłowości obliczenia wskaźnika w celu ustalenia dochodu z danego zwrotu częściowego przy dokonywaniu kolejnych, następujących po sobie zwrotów częściowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 78 ms