Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: samoopodatkowanie

Czy w związku ze zmianą przepisów podatkowych wykonywane usługi szkolenia mogę zaliczyć do działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków -Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 09.01.2007 r. uzupełnionego w dniu 24.01.2007 r. dotyczącego udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawi ...

Generowanie strony w 32 ms