Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: tożsamość

Czy w związku ze zmianą definicji działalności gospodarczej od stycznia 2007 roku, nadal będzie mogła pełnić usługi medyczne na rzecz S.w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i czy dochody z działalności gospodarczej (indywidualna działalność gospodarcza i udział w spółce cywilnej) będzie mogła opodatkować podatkiem liniowym ze stawką 19%?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b, art. 9a ust. 2 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 16.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 22.01.2007 ...

Czy w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnieniu wszelkich przesłanek samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, wybór 19% podatku w roku 2007 jest właściwy, czy też powinnam rozliczać podatki zgodnie ze skalą podatkową?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 5a pkt 6, art. 5b, art. 9a ust. 2 i ust. 3, art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemny wniosek z dnia 16.01.2007 r. (data wpływu do Urzędu 17.01.2007 ...

Generowanie strony w 9 ms