Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: salon sprzedaży

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych nabycie samochodów przez podmiot zajmujący się zawodowo skupem i sprzedażą samochodów na podstawie umowy sprzedaży ?

W oparciu o okoliczności przedstawione we wniosku w przedmiotowej sprawie organ podatkowy ustalił stan faktyczny z którego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się między innymi: 1/ sprzedażą samochodów nowych, 2/ sprzedażą samochodów używanych zostawianych w rozliczeniu przy zakupie nowych samochodów, 3/ sprzedażą samochodów używanych wstawionych do punkt ...

Generowanie strony w 3 ms