Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: areszt śledczy

Pytanie dotyczy zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości od budynków zajętych na cele dla osadzonych

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Wejherowa działając na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 § l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku ...................... z dnia 30.10.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku od nie ...

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 20 ms