Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nakaz

Czy istnieje możliwość rozłożenia do odliczenia od dochodu w latach następnych dokonanej w 2005 r. zwrotu kwoty niesłusznie pobranych świadczeń aby uzyskać pełen zwrot podatku?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 06.04.2006 r. (data wpływu 12.04.2006 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie odliczania od dochodu zwrotu nienależn ...

1. Jak należy prawidłowo rozliczy zwrot nakładów przez Wydzierżawiającego na ulepszenie środka trwałego przeprowadzonego przez dzierżawcę, tj. czy prawidłowym jest wystawianie miesięcznych not obciążeniowych na Wydzierżawiającego będących zwrotem inwestycji? 2. Czy jest wystarczające wystawienie ostatniej noty i przekazanie inwestycji Wydzierżawiającemu? 3. Czy pomimo, że zwrot nakładów nie mieści się w art. 5 uptu, to należy wystawiać częściowe faktury (obejmujące wartość 1/24 co miesiąc), lub jedną całościową opodatkowaną 22%?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Zakres opodatkowania zwrotu zrealizowanych nakładów inwestycyjnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 133 ms