Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pokrewieństwo

Czy przekazanie darowizny od ojca na rzecz syna, który będąc osobą pełnoletnią został przysposobiony przez obywatela Niemiec i przybrał jego nazwisko, podlegają zwolnieniu od podatku od spadków i darowizn?

Postanowienie Na podstawie art.14a §1, §4 ustawy z dnia 29.08.1997r – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 14.01.2005r ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.03.2007r (wpływ do tutejszego Urzędu 15.03.2007r.) podatnika co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn umowy darowizny dokonanej przez ojca na rzecz ...

Skutki podatkowe z tytułu umowy darowizny 1/2 mieszkania na rzecz brata.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 24 ms