Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi złotnicze

Czy w przypadku świadczenia usług naprawy biżuterii oraz wykonywania biżuterii z powierzonego materiału szlachetnego istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006r., w myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zmian.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 07.09.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu i kwot podatku na ...

Czy w przypadku świadczenia usług naprawy biżuterii oraz wykonywania biżuterii z powierzonego materiału szlachetnego istnieje obowiązek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej od dnia 01.09.2006r., w myśl § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku, działając na podstawie: - art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60 ze zm.), z urzędu zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupsku znak PIII/1/443-42/06 z dnia 04 grudnia 2006r. zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Stawka podatku obowiązująca na świadczoną usługę rafinacji złota oraz wymogów jakie musi spełniać sztabka, aby stanowić złoto inwestycyjne.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Generowanie strony w 29 ms