Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup napojów

- w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup kawy, herbaty, napojów chłodzących, orzeszków, ciasteczek, paluszków, mleczka i cukru, w celu zorganizowania poczęstunku kontrahentom w siedzibie Spółki.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.06.2007r. na postanowienie ...

Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznaczonych dla pracowników w czasie wykonywania pracy, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.03.2007r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych, tj. wody mineralnej, kawy, herbaty przeznac ...

Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (po nowelizacji), wyłączający z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, ma zastosowanie wobec podatników świadczących usługi kompleksowej usługi organizacji targów? W skład usługi wchodzą wydatki na zakup usług gastronomicznych i cateringowych, które w sposób bezpośredni wpływają na cenę usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (po nowelizacji), wyłączający z kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, ma zastosowanie wobec podatników świadczących usługi organizacji szkoleń (wykładów), konferencji i seminariów? W skład usługi wchodzą wydatki na zakup usług gastronomicznych, które w sposób bezpośredni wpływają na cenę usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Min ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków: * na zakup usług hotelowych, opłacanych za uczestników organizowanych przez Spółkę szkoleń * związanych z organizowaniem wycieczek i innych drobnych atrakcji dla uczestników szkoleńna podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków: 1. na zakup usług hotelowych, opłacanych za ...

Dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków, napojów lub przekąsek serwowanych podczas organizowanych przez Spółkę szkoleń klientom Spółki - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup posiłków, napojów lub przekąsek serwowa ...

dotyczy możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów żywnościowych, napojów wręczanych podczas targów potencjalnym odbiorcom i kontrahentom - związanych z reklamą jednostki - na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup artykułów żywnościowych, napojów wręcza ...


Czy do kosztów działalności gospodarczej podlegającej na prowadzeniu prywatnego przedszkola można zaliczyć zakup wody mineralnej, soków, cukru, herbaty i słodyczy?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 14.05.2007 r. (data wpływu 16.05.2007 r.), uzupełnionego w dniu 03.06.2007 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy udokumentowany fakturą VAT zakup wody, herbaty, kawy, cukru i mleka na potrzeby pracowników, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 10 ms