Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiotowość

W jaki sposób opodatkować dochód uzyskany przez szkoły funkcjonujące w ramach Stowarzyszenia ?

W dniu 30.05.2007 r. Stowarzyszenie złożyło wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w sprawie sposobu opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez szkoły funkcjonujące w ramach Stowarzyszenia. Z wniosku wynika, że Stowarzyszenie prowadzi Szkołę Podstawową i Gimnazjum. Stowarzyszenie działa na podstawie wp ...

Czy umowa zawarta pomiędzy rządami Chin i Polski w sprawie unikania podwójnego opodatkowania pozwala na odstąpienie od pobrania podatku dochodowego w Polsce?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w świetle przedstawionej sytuacji, Spółka która świadczy usługi zdrowotne poprzez Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, jako wyodrębnioną jednostkę może być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1c pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), przeznaczając uzyskiwany dochód na cele statutowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w świetle przedstawionej sytuacji, Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy był odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 27 ms