Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zrzeczenie się służebności

Czy otrzymane w wyniku ugody wynagrodzenie za zrzeczenie się służebności osobistej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku z dnia 16.05.2007r. (uzupełnione pismem z dnia 28.05.2007r. i 11.06.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ...

Rekompensata za zrzeczenie się służebności osobistej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 6 ms