Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użytki

Czy sprzedaż przez Gminę niezabudowanych działek gruntu Nr 74/5 i Nr 74/9 korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Środzie Śląskiej stwierdza, że stanowisko Gminy, przedstawione we wniosku z dnia 18.05.2006 r., który wpłynął w dniu 22.05.2006 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Generowanie strony w 18 ms