Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Kazachstan

czy spółka polska ma obowiązek– jako płatnik – pobrać w Polsce zryczałtowany podatek od należności wypłaconych na rzecz spółki z siedzibą w Kazachstanie z tytułu zawartej umowy o świadczenie „usług dilerskich” ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie przep ...

Obowiązek podatkowy w Polsce za 2007 r. i lata następne w związku z przeniesieniem centrum interesów osobistych i gospodarczych do Kazachstanu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka jest zobowiązana na mocy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pobierania od wynagrodzeń wypłacanych kontrahentowi z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu w przypadku nieposiadania certyfikatu rezydencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy w przypadku Wnioskodawcy występuje w Polsce obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego z tytułu pracy wykonywanej za granicą – jeśli tak to w jaki sposób?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Generowanie strony w 29 ms