Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: darowizna gruntu

Czy darowizna gruntów o pow. 1.236 m.kw. na rzecz Urzędu Miejskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „...” w ... z dnia 24.04.2007r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług d ...

1.czy otrzymany grunt będzie kosztem uzyskania przychodów w chwili wprowadzenia do działalności gospodarczej,2.czy uwzględnienie przez obdarowanego w remanencie otrzymanego gruntu w formie darowizny wpłynie na ustalenie dochodu w roku podatkowym.

POSTANOWIENIE br/ Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej pos ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług darowizna dwóch działek przeznaczonych pod zabudowę, której strona chce dokonać na rzecz swoich córek?

W dniu 31.10.2006r. do tut. Organu podatkowego wpłynął Pani wniosek z dnia 30.10.2006r., uzupełniony pismem z dnia 17.01.2006r. z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług dwóch darowizn działek przeznaczonych pod zabudowę, których chce Pani dokonać na rzecz swoich córek. W skład pierwszej d ...

Brak obowiązku opodatkowania sprzedaży udziału w gruncie z majątku prywatnego osoby fizycznej, który nie służył prowadzeniu działalności gospodarczej i nie został nabyty w celu odsprzedaży ( spadek po mężu).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Czy darownizna udziału w nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALANA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra ...

Czy darowizna udziału w nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Sprzedaż przez osobę fizyczną (lekarz weterynarii, płatnik VAT) działek przeznaczonych pod zabudowę, powstałych po podzieleniu działek rolnych, otrzymanych w formie darowizny oraz zakupionych z własnych środków jako majątek osobisty.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Dostawa gruntów przez rolnika ryczałtowanego, zarejestrowanego jako czynny podatnik VAT, grunty nabyte w formie darowizny, niewykorzystywane w działalności gospodarczej (rolniczej).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Sprzedaż trzech działek, wydzielonych z gospodarstwa rolnego, otrzymanego w formie darowizny. Studium zagospodarowania przestrzennego – grunt budowlany. Grunty nie były wykorzystywane w działalności rolniczej, ani w działalności gospodarczej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy sprzedaż działki otrzymanej w drodze darowizny przez rolnika ryczałtowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 57 ms