Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: biokomponenty

Czy Spółka produkując, magazynując i wprowadzając do obrotu oleje roślinne, surowe jak i rafinowane, ma obowiązek realizowania tych czynności w składzie podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z 2007 r.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Według uregulowań art. 26 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy pobór akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych jest zawieszony, jeżeli wyroby są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub dostarczane nabywcom upoważnionym do nabycia zwolnionego od akcyzy wyrobu. Jak wynika z powyższego zastosowanie procedury zawieszenia akcyzy jest niezbędnym warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku. Tej z kolei zarejestrowany handlowiec dostarczając biopaliwo do wybranych flot nie może zastosować, co wyklucza tym samym zwolnienie niniejszych wyrobów z podatku akcyzowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy Spółka może sprzedawać estry metylowe wyższych kwasów tłuszczowych wyprodukowanych w składzie podatkowym w procedurze zwolnienia podatkowego na oświadczenie odbiorcy o treści: „Produkty wymienione nie będą przeznaczone do użycia jako paliwo silnikowe, oleje napędowe, oleje opałowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, olejów napędowych, olejów opałowych oraz nie będą przeznaczone do dalszej odsprzedaży? Jeżeli jest możliwość sprzedaży bez akcyzy to w oparciu o jaki dokument należy wydać estry?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Wytwarzanie surowego oleju rzepakowego i oferowanie go jako surowca służącego innym firmom do wytworzenia biokomponentów nie musi odbywać się w składzie podatkowym. Nie można bowiem przyjąć, że wytwórca takiego oleju decyduje o bezpośrednim przeznaczeniu oleju do celów napędowych. O takim celu decyduje dopiero producent biokomponentu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy paliwo etanolowe Etmax D służące do napędu użytkowanych przez podatnika autobusów jest biokomponentem stanowiącym samoistne paliwo objętym zwolnieniem od akcyzy na podstawie §12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (dz. U. Nr 72, poz. 500 z późn. zm.)

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Celnego w Słupsku na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) postanowił uznać niżej zaprezentowane stanowisko Strony za prawidłowe. W dniu 2007-04-12 do Naczelnika Urzędu Celnego w Słupsku wpłynęło zapytanie Podatnika czy w myśl § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra F ...

1. Jakich warunków powinien dotrzymać Podatnik, aby zrealizować ulgę, wynikającą z § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego przy sprzedaży paliw (zawierających komponenty) z usługowego składu podatkowego?2. Czy możliwe jest stosowanie „ulgi biokomponentowej” na podstawie dokumentów potwierdzających zawartość biokomponentów, na podstawie których, paliwa są wprowadzane do usługowego składu podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm./, w odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 20.04.2007 r. (data wpływu 23.04.2007 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm./ Na ...


Mieszanie oleju napędowego z biokomponentem stanowiącym samoistne paliwo z uprzednio zapłaconą akcyzą stanowi produkcję paliw i musi odbywać się w składzie podatkowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. z 2005 roku Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Sposób prowadzenia dokumentacji technicznej, o której mowa w § 12 rozporządzeniu MF w sprawie zwolnienia od podatku akcyzowego oraz obliczenie kwoty zwolnionej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy zarejestrowany handlowiec może korzystać ze zwolnień z podatku akcyzowego?

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z ograniczona odpowiedzialnością, z dnia 14 listopada 2007r. (data wpływu 20 listopada 2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 26 października 2007r. znak IBPP3/443-84/07/IK/KAN-831/09/07, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed ...

Generowanie strony w 7 ms