Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: silos

Jak dla potrzeb podatku od nieruchomości winny być traktowane silosy?

Z wniosku wynika następujący stan faktyczny: „W.” Sp. z o.o. w W. będąca właścicielem nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo o powierzchni 2.9965 ha postawiła na swojej nieruchomości silosy (naziemne zbiorniki np. na zboże). Zdaniem strony silosy te winne być traktowane dla potrzeb podatku od nieruchomości jako budynki zgodnie z Polska Klasyfikacją Obiektów Budowlanych. Zdaniem organu p ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (na jednej z działek rolnych położone są przejazdowe silosy do produkcji kiszonki dla zwierząt. Zostały one zakupione przez Wnioskodawcę w 2000 r. wraz z gruntami rolnymi). Przez analogię podobnie jak budynki posadowione na gruncie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Analizując złożony przez Wnioskodawcę wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej oraz uzupełnienia do wniosku należy zauważyć, iż intencją Wnioskodawcy w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych było zapytanie: Czy w przypadku sprzedaży zakupionych na umowę kupna-sprzedaży w maju 2008 r. trzech sztuk stalowych używanych silosów magazynowych wystąpi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Czy w przypadku sprzedaży zakupionych w maju 2008 r. silosów wystąpi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Generowanie strony w 39 ms