Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budowa budynków na wynajem

Czy istnieje obowiązek zwrotu przez spadkobiercę kwot ulgi na budowę domu na wynajem przysługującej spadkodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Opodatkowanie przychodu w roku 2007 i w 2008 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży udziału 1/3 w nieruchomości. Na gruncie nabytym w 1998 r. na współużytkowanie jako prawo wieczystego użytkowania a przekształconym w prawo własności w 2002 r., wybudowano budynek usługowo-mieszkalny (z lokalami mieszkalnymi na wynajem w ilości powyżej 5 mieszkań). Wnioskodawca korzystał z ulgi podatkowej tzn. ponosił wydatki na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem oraz na zakup działki pod tę budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie przychodu w roku 2007 i w 2008 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży udziału 1/3 w nieruchomości. Na gruncie nabytym w 1998 r. na współużytkowanie jako prawo wieczystego użytkowania a przekształconym w prawo własności w 2002 r., wybudowano budynek usługowo-mieszkalny (z lokalami mieszkalnymi na wynajem w ilości powyżej 5 mieszkań). Wnioskodawca korzystał z ulgi podatkowej tzn. ponosił wydatki na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem oraz na zakup działki pod tę budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

W przedstawionych we wniosku okolicznościach nie ma konieczności dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, zgodnie z art. 91 ustawy o VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

1. Czy przychody uzyskane z tytułu sprzedazy lokali i wynajmu lokalu będą opodatkowane na zasadach ogólnych - podatek liniowy? 2. Czy wydatki związane z budową nieruchomości, zakupem gruntu w tym odsetki od kredytu na zakup gruntu będą stanowiły koszty uzyskania przychodu pośrednio czy bezpośrednio?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w i ...

Czy w przypadku rezygnacji z opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i złożenia oświadczenia o wyborze ogólnych zasad opodatkowania będzie uprawniona do dokonania odliczeń od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych przed końcem 2003r. tytułem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami przeznaczonymi na wynajem, aż do osiągnięcia wskazanego w ustawie limitu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy stosownie do treści art. 26 ust. 1 pkt 8 obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2001 r. oraz art. 7 ust. 13-15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przekształcenie spółki cywilnej w oparciu o przepisy art. 26 § 4 w związku z art. 551 § 2 kodeksu spółek handlowych spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skutkować będzie utratą ulgi na wynajem, a tym samym powstaną dla podatnika skutki określone w art. 7 ust. 13-15 ww. ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Czy podatnik w przypadku sprzedaży po dziesięciu latach będzie zmuszony do zwrotu ulgi, to jest zwiększenia dochodu o kwotę wcześniej odpisaną?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży nieruchomości (dotyczy niezakończonej budowy budynku wielorodzinnego na wynajem z wykorzystaniem ulgi podatkowej tzw. ulgi na budowę domu z co najmniej 5 mieszkaniami na wynajem). Zdarzenie opisane we wniosku dotyczy kwestii zwrotu ulgi podatkowej oraz ustalenia - czy przychód ze sprzedaży działki z ww. niezakończoną budową, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Jeżeli cały budynek po zakończeniu budowy będzie przeznaczony pod działalność gospodarczą, włącznie z projektowanymi lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na biura lub wynajem, Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego od zakupów związanych z budową obiektu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 13 ms