Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot ulgi

Czy istnieje obowiązek zwrotu przez spadkobiercę kwot ulgi na budowę domu na wynajem przysługującej spadkodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


1. Czy w chwili obecnej podatnik może darować jedno mieszkanie swojej córce ze względu na to, że nie stać go na wykończenie całości budynku ponieważ zlikwidowano ulgę, bez konieczności zwrotu wykorzystanej ulgi? 2. Czy skoro pierwszego odliczenia dokonał w 1995r., to dotyczą go przepisy w zakresie korzystania z ulgi z okresu 1992-1996, tj. w brzmieniu obowiązującym do 31.12.1996r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy w sytuacji, gdy budując część mieszkalną budynku mieszkalno-usługowego Podatnik korzystał z odliczeń w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej poniesionych wydatków na budowę części mieszkalnej budynku, a obecnie zamierza wynajmować część mieszkalną budynku powstaną konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

- Opodatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. - Przychód uzyskany ze sprzedaży jako darowizna.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Czy Wnioskodawca może wyrejestrować kasę fiskalną z urzędu skarbowego (wprowadził ją dobrowolnie) i dalej prowadzić działalność gospodarczą – sprzedaż usług telekomunikacyjnych (zwolnioną z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy) bez kasy rejestrującej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca powinien dokonać skorygowania wydatków na budowę domu, rozliczonych w ramach ulgi budowlanej? 2. Czy Wnioskodawca powinien zwrócić nadpłaty podatku dochodowego wykazywane w zeznaniach podatkowych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy wniesienie aportem w 2008 r. przedmiotowej nieruchomości skutkować będzie obowiązkiem dokonania korekty dochodu, o której mowa w art. 18 ust. 6a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy w związku ze sprzedażą nieruchomości wraz z gruntem, kwoty uprzednio odliczone od dochodu z tytułu wydatków poniesionych na budownictwo wielorodzinne na wynajem, do których Wnioskodawca utracił prawo, winien wykazać w innych źródłach przychodu z działalności gospodarczej w PIT-36 na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czy też w 2008 r. może doliczyć kwoty uprzednio odliczone do rocznego zeznania PIT-36L?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy Wnioskodawca musi zwrócić ulgę mieszkaniową wykorzystaną w latach 1997-2001?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 66 ms