Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dopłata wartości do udziału

Czy podatnik jest zwolniony z zapłaty podatku dochodowego w wysokości 19% na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

opodatkowania dopłaty wniesionej na podstawie art. 177-179 Kodeksu spółek handlowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu ...

Czy dopłaty do kapitału Spółki wniesione przez jednego ze wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników przy jednoczesnym zwolnieniu – również na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników – pozostałych wspólników z obowiązku wniesienia dopłat wypełniają przesłanki określone w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. czy w ten sposób wniesione dopłaty nie będą stanowiły przychodu podatkowego dla Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 4 ms