Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: księgi handlowe


1. Czy czynsz inicjalny, koszty manipulacyjne, rata leasingowa oznaczona na harmonogramie w poz. „0” w całości stanowią koszty uzyskania przychodu w 2007 roku i powinny być zaewidencjonowane w prowadzonej księdze przychodów i rozchodów w dacie wystawienia faktur? 2. Czy koszty wymienione powyżej poniesione już w 2008 roku, tj. w okresie gdy będzie prowadzona księga handlowa (pełna księgowość) muszą być przypisane do poszczególnych lat podatkowych (proporcjonalnie do całego okresu leasingu)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Sposób ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy w przypadku użytkowania samochodu osobowego na podstawie umowy tzw. leasingu operacyjnego nie ma zastosowania zasada niezaliczania do kosztów uzyskania przychodów rat leasingowych, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Zasady potrącania kosztów w czasie u podatników prowadzących księgi rachunkowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mi ...

Czy, w przypadku opisanej umowy leasingu, czynsz inicjalny, opłatę manipulacyjną oraz czynsz zerowy można zliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia wydatku, czy też ww. opłaty należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy, w przypadku opisanej umowy leasingu, całą kwotę obejmującą wstępną opłatę leasingową w kwocie 18.400,00 zł netto i okresowe opłaty leasingowe (w tym pierwszą na kwotę 18.455,49 zł netto) można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów korzystającego w dniu poniesienia wydatku (wystawienia faktury VAT), czy też ww. opłaty należy rozliczać w czasie, proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

OPŁATY POBIERANE OD HODOWCÓW W ZWIĄZKU Z PODEJMOWANIEM CZYNNOŚCI NAŁOŻONYCH PRZEPISAMI PRAWA NIE STANOWIĄ OBROTU OPODATKOWANEGO.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy czynsz inicjalny należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu jednorazowo, w momencie jego poniesienia, czy też należy uwzględniać go w kosztach proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej i polis ubezpieczeniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 19 ms