Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena minimalna

Zapytanie Spółki dotyczy stawki podatku od towarów i usług oraz sposobu wykazania na fakturze VAT, udzielonego abonentowi rabatu w postaci obniżenia ceny opłaty minimalnej (abonamentu), za świadczenie usług w ramach pakietu X Media, przy założeniu, że świadczone na rzecz abonenta usługi opodatkowane są różnymi stawkami podatku.

W dniu 26 lipca 2006 r. do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z treści złożonego wniosku wynika, że Spółka jest operatorem telekomunikacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz abonentów. W związku z rosnącą konkurencją ...

Generowanie strony w 10 ms