Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dotacja rozwojowa

Czy koszty związane z realizacją projektów w ramach NPR, a nie zrefundowane jeszcze dotacjami można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

1) Czy przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego od zakupów środków trwałych sfinansowanych dotacją z Urzędu Pracy oraz dotacją z funduszy europejskich ? 2) Czy biuro podatkowe będzie postępowało prawidłowo nie odliczając VAT-u naliczonego z faktur VAT dokumentujących dokonanie takich zakupów ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 03.07.2007 r. wpłynął wniosek Strony (uzupełniony w ...

Czy w związku z powyższym dochody otrzymane przez beneficjenta w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy dochody otrzymane przez Beneficjenta w formie dotacji rozwojowej z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy poniesione przez Spółkę wydatki na przygotowanie wniosku o dotację będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jako koszty pośrednie danego okresu, również w sytuacji, gdy dotacja nie zostanie przyznana z przyczyn niezależnych od Spółki?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

1. Czy Agencja wykonując wszystkie czynności w zakresie projektu „B.” otrzymuje dotacje zwolnione z opodatkowania? 2. Czy w związku ze zwolnieniem od podatku otrzymanych dotacji nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów kosztów sfinansowanych z tych dotacji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministr ...

Czy wydatki związane z procesem aplikacji wniosku o dotację mogą zostać zaliczone do kosztów podatkowych? Jeżeli tak, to czy koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami, dotyczące: - pomocy doradców w zakresie przygotowania i rozliczenia wniosku o dotację unijną, - opłat bankowych związanych z wnioskiem kredytowym składanym o kredyt dotyczący tej inwestycji, - opłat za wydanie opinii dotyczących wpływu inwestycji na środowisko,mogą być potrącane w dacie ich poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Minist ...

Czy otrzymana dotacja na pokrycie wejścia kapitałowego w postaci obejmowania udziałów stanowi przychód podatkowy na gruncie ustawy pdop (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minis ...

Czy zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług, Wnioskodawczyni będzie mogła odliczyć podatek VAT naliczony od zakupów dokonanych za otrzymaną dotację rozwojową, w ramach realizowanego programu, ewentualnie od jakich zakupów istnieje taka możliwość, a od jakich nie ma możliwości dokonania odliczeń?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy otrzymana dotacja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, będzie stanowiła przychód dla Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 79 ms