Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż o charakterze ciągłym

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy prawidłowo rozpoznaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, uznając daną sprzedaż za sprzedaż o charakterze ciągłym.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka dokonuje sprzedaży produkowanych przez nią wyrobów na warunkach określonych indywidualnie w umowie zawartej z nabywcą. Niektóre umowy - zawierane na okresy roczne - określają ilość wyrobów będących przedmiotem sprzedaży w roku. Ilość ta jednakże nie jest określana z góry jako wielkość stała (w dacie zawarcia umowy), gdyż przewiduje, że łączna wiel ...

Dokonywane przez wnioskodawcę dostawy towarów będą miały charakter sprzedaży ciągłej i tym samym będzie miał on prawo do wystawiania faktury zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia, czyli ze wskazaniem jedynie roku oraz miesiąca dokonania sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

dokonywane przez Spółkę dostawy towarów, wykonywane z regularną powtarzalnością czterech dostaw w miesiącu można uznać za sprzedaż o charakterze ciągłym, w związku z czym Spółka ma prawo wystawiać fakturę zgodnie z § 13 ust. 2 rozp. MF w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (...), tj. jeden raz w miesiącu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mi ...

Przedmiotowa dostawa towarów może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym. W związku z tym faktura dokumentująca powyższe transakcje może być wystawiona w terminie określonym w § 13 ust. 2 ww. rozporządzenia.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Dostawa towarów dokonywana regularnie – dwanaście razy w miesiącu, może być uznana za sprzedaż o charakterze ciągłym. Dlatego też faktura VAT dokumentująca powyższe transakcje może być wystawiona zgodnie z § 13 ust. 2 cyt. rozporządzenia nie później niż siódmego dnia od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

zasadność wystawiania jednej faktury zbiorczej wraz z załącznikiem w przypadku występowania sprzedaży ciągłej towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy spółka ma prawo dokumentować transakcje dla stałych odbiorców fakturami zbiorczymi jak dla usług ciągłych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w i ...

W zakresie uznania dokonywanej sprzedaży za dostawę o charakterze ciągłym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Uznanie dokonywanej sprzedaży za dostawę o charakterze ciągłym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

sprzedaż o charakterze ciągłym, różnice kursowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Generowanie strony w 144 ms