Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieruchomości wspólne

Podstawa opodatkowania w przypadku przeniesienia własności lokalu i ustanowienia odrębnej własności lokalu.

W dniu 13.06.2007r. wpłynął do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek z dnia 12.06.2007r. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w przedmiocie podstawy opodatkowania w przypadku przeniesienia własności lokalu i ustanowienia odrębnej własności lokalu. Wnioskodawca zwróci ...

Jak należy ustalać i który dochód stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty w Łodzi, działając na podstawie przepisów: art. 216, art. 217 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 7, art. 17 ust. 1 pkt 44, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) uznaje za prawidłowe stano ...

Czy podlega opodatkowaniu przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości, jeżeli nabycie nastąpiło w 2000 r., a w 2007 r. nastąpiło zniesienie współwłasności części nieruchomości i w konsekwencji podatnicy nabyli większy udział w nieruchomości?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka wraz z małżonkiem w kwietniu 2000r nabyła w drodze umowy sprzedaży nieruchomość wspólnie z trzema innymi osobami. Do stycznia 2007r. Podatnicy posiadali nieruchomość na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych z pozostałymi nabywcami. Aktem notarialnym z dnia 09.01.2007r. zniesiono współwłasność nieruchomości. W konsekwencji ...

Czy przychód jaki Wspólnota uzyska ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej w postaci pomieszczeń strychu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, z przeznaczeniem tych powierzchni na adaptację przez ich nabywców na lokale mieszkalne, jest objęty podatkiem dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem przeznaczenia tego dochodu na fundusz remontowy wspólnoty?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216, art.14a § 4 oraz art.15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 ze zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 24.01.2007r. (data wpływu do Urzędu 25.01.2007r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów postanaw ...

Czynności podlegające opodatkowaniu wykonane przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika (nawet jeżeli jest on podatnikiem w ogóle) pozostają poza zakresem opodatkowania

W odpowiedzi na wezwanie Andrzeja R z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 26.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 11.10.2007 r. znak IP-PP2-443-60/07-2/AZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyr ...

Czynności podlegające opodatkowaniu wykonane przez podmiot niewystępujący w tym przypadku w charakterze podatnika (nawet jeżeli jest on podatnikiem w ogóle) pozostają poza zakresem opodatkowania

W odpowiedzi na wezwanie Ireny R z dnia 22.10.2007 r. (data wpływu 24.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 05.10.2007 r. znak IP-PP2-443-61/07-2/AZ, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) Dyrekt ...


Od jakiej kwoty należy zapłacić 10% podatek dochodowy od osób fizycznych, w sytuacji, gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie zostanie wydatkowana na własne cele mieszkaniowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Zarząd w zakresie czynności zarządzania nieruchomością wspólną nie jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 1 i 2 ustawy o VAT; czynności wykonywane przez zarząd nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Jaka jest stawka podatku VAT przy dostawie budynków mieszkalnych z działkami oraz udziałów w nieruchomości wspólnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 145 ms