Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo autorskie

Dpot. sprzedaży wydanej przez siebie książki własnego autorstwa.

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 2, art. 22 ust. 1 i ust. 9, art. 44 ust. 1a pkt 3, art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 76 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2006 r., po ro ...

Czy słuszne było pobranie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z zastosowaniem 20% kosztów uzyskania przychodu a nie 50% kosztów uzyskania jak w przypadku dotychczasowej współpracy jako np. asystenta scenografa?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy do przychodu z tytułu nagrody przyznanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa pracownikowi naukowo-dydaktycznemu za współuczestnictwo w tworzeniu skryptu dla studentów można zastosować 50% stawkę kosztów uzyskania przychodu?

D E C Y Z J A Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm., w zw. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz. U. Nr 217, poz. 1590) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12 lipca 2007 roku (data wpł ...

Czy można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup programów komputerowych o wartości netto każdego z nich przekraczającej 3.500 -zł?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007 r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. ...

Czy istnieje obowiązek odprowadzenia 20% podatku dochodowego z tytułu nabycia praw autorskich, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy sprzedaż domeny internetowej wraz ze stroną WWW będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz czy prawidłowym jest potraktowanie przedmiotowej transakcji podobnie do sprzedaży rzeczy materialnej np. samochodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy w opisanej wyżej sytuacji istnieje obowiązek odprowadzenia 20% podatku dochodowego z tytułu nabycia praw autorskich, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Jak ustalić wynagrodzenie z praw autorskich jeśli umowa nie wyszczególnia tegoż wynagrodzenia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

- nabycie przez koproducenta praw do filmu oraz związanego z nim udziału w zysku nie podlega opodatkowaniu VAT - wkład pieniężny wniesiony przez koproducenta w produkcję filmu nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Minist ...

Czy Wnioskodawca może zastosować jako zleceniobiorca 50% koszt uzyskania przychodu, przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym z tytułu przedmiotowej umowy cywilnoprawnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Czy prawidłowe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu w odniesieniu do wynagrodzenia: - w skład, którego wchodzi wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji kierownika, dodatek funkcyjny, dodatek za staż pracy, dodatek specjalny; - wypłacanego za godziny ponadwymiarowe, w tym również wtedy gdy stosownie do § 10 ww. rozporządzenia wypłata z tytułu realizacji godzin ponadwymiarowych następuje raz w roku po zakończeniu roku akademickiego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 51 ms