Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: użyczenie rzeczy

Czy użyczenie elementów wyposażenia wnętrz kontrahentom, Podatnik winien traktować jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie Podatnika z dnia 2.02.2007 r. dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisó ...

Generowanie strony w 4 ms