Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sztuczne

Czy w przypadku, w którym wnioskodawca nie byłby zarejestrowany w Niemczech i na Litwie jako podatnik tamtejszych podatków od wartości dodanej, przemieszczenie do Polski odprawionych tam towarów byłoby traktowane jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Stosownie do art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, skoro Spółce przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od zakupionych towarów w całości lub części, jest ona zobowiązana opodatkować podatkiem od towarów i usług czynność nieodpłatnego przekazania tych towarów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu ...

Generowanie strony w 23 ms