Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: opodatkowanie przychodu

Czy podlega opodatkowaniu przychód ze sprzedaży udziałów w nieruchomości, jeżeli nabycie nastąpiło w 2000 r., a w 2007 r. nastąpiło zniesienie współwłasności części nieruchomości i w konsekwencji podatnicy nabyli większy udział w nieruchomości?

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Podatniczka wraz z małżonkiem w kwietniu 2000r nabyła w drodze umowy sprzedaży nieruchomość wspólnie z trzema innymi osobami. Do stycznia 2007r. Podatnicy posiadali nieruchomość na zasadzie współwłasności w częściach ułamkowych z pozostałymi nabywcami. Aktem notarialnym z dnia 09.01.2007r. zniesiono współwłasność nieruchomości. W konsekwencji ...

Czy umniejszenie wierzytelności, dokonane na skutek złożenia sędziemu komisarzowi przez wierzyciela oświadczenia o cofnięciu części wierzytelności i zrzeczeniu się możliwości dochodzenia roszczeń w zakresie przekraczającym pozostałą po powyższym cofnięciu kwotę, stanowi dla Banku (…) S.A. przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie przychodu w roku 2007 i w 2008 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży udziału 1/3 w nieruchomości. Na gruncie nabytym w 1998 r. na współużytkowanie jako prawo wieczystego użytkowania a przekształconym w prawo własności w 2002 r., wybudowano budynek usługowo-mieszkalny (z lokalami mieszkalnymi na wynajem w ilości powyżej 5 mieszkań). Wnioskodawca korzystał z ulgi podatkowej tzn. ponosił wydatki na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem oraz na zakup działki pod tę budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie przychodu w roku 2007 i w 2008 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży udziału 1/3 w nieruchomości. Na gruncie nabytym w 1998 r. na współużytkowanie jako prawo wieczystego użytkowania a przekształconym w prawo własności w 2002 r., wybudowano budynek usługowo-mieszkalny (z lokalami mieszkalnymi na wynajem w ilości powyżej 5 mieszkań). Wnioskodawca korzystał z ulgi podatkowej tzn. ponosił wydatki na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem oraz na zakup działki pod tę budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie przychodu w roku 2007 i w 2008 podatkiem dochodowym od osób fizycznych ze sprzedaży udziału 1/3 w nieruchomości. Na gruńcie nabytym w 1998 r. na współużytkowanie jako prawo wieczystego użytkowania a przekształconym w prawo własności w 2002 r., wybudowano budynek usługowo-mieszkalny (z lokalami mieszkalnymi na wynajem w ilości powyżej 5 mieszkań). Wnioskodawczyni korzystała z ulgi podatkowej tzn. ponosił wydatki na budowę budynku z lokalami mieszkalnymi przeznaczonymi na wynajem oraz na zakup działki pod tę budowę.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu ze sprzedaży akcji pracowniczych w roku 2005, nabytych w 2002 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy wystąpi podatek z tytułu sprzedaży nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia (tj. od 1948 r.) w przypadku zniesienia w 2007 r. współwłasności bez żadnych spłat i dopłat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

Jaka jest data, po której podatnik będzie miał możliwość sprzedaży mieszkania nabytego w drodze darowizny, tak aby nie utracić korzyści odniesionej z tytułu ulgi podatkowej, określonej w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w ...

dotyczy zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku rozpoznawania przychodu z tytułu korzystania z urządzeń dozujących w ramach współpracy z kontrahentem zagranicznym na gruncie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązku rozpoznawania przychodu z tytułu korzystania z urządzeń dozujących w ra ...

Udział pracowników w kursach i szkoleniach niezbędnych do wykonywania obowiązków zawodowych pracownika finansowanych w całości przez Wnioskodawcę w kontekście powstania u pracownika źródła przychodu, od którego nie należy odprowadzać podatku dochodowego od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Generowanie strony w 89 ms