Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynności urzędowe


Wyłączeniu spod opodatkowania tym podatkiem podlegają czynności, których prawodawca zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy nie uznaje za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, pod warunkiem że podmioty uzyskujące te przychody są związane ze zlecającym ich wykonanie więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków ich wykonania, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 5 czerwca 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 355/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę R. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W uzasadnieniu wyroku, przedstawiając stan sprawy, Sąd podał, że pismem z 28 sierpnia 2006 r. R. W. zwrócił się do Nacze ...

Generowanie strony w 309 ms